Turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

  • Koszty leczenia w kraju i za granicą
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • Odpowiedzialność cywilna (OC) w życiu prywatnym, w trakcie uprawiania amatorskiego sportu
  • Assistance
  • Utrata lub zniszczenie bagażu
  • Koszty odwołania podróży
Total Views: 182 ,