Komunikacyjne

Ubezpieczenia Komunikacyjne

  • Odpowiedzialność Cywilna (OC) – ubezpieczenie obowiązkowe
  • Autocasco (AC)
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • Assistance – pomoc na drodze (wypadek, awaria), samochód zastępczy
  • Ubezpieczenie szyb pojazdu
Total Views: 227 ,